Widget "Omzetverwachting"

Naast de aantallen vacatures en kandidaten kun je binnen je omzet en prognose te zien voor een bepaalde periode. Dit kan met de widget "Omzetverwachting" die je kunt plaatsen op het dashboard.

Om data binnen de grafiek te zien is het van belang dat je vacatures een waarde 1 geeft en een verwachte plaatsing 2:

Opmerking: de totale waarde van de vacature is het totaal van het aantal plaatsingen 3 vermenigvuldigd met het bedrag van 1 plaatsing.

De widget laat de volgende 2 waarden zien:

  • Omzet: alle kandidaten die geplaatst zijn op een vacature. De omzet wordt meegnomen in de periode wanneer de kandidaat geplaatst is (dit moment kun je .
  • Prognose: alle open plaatsingen op een vacature. De prognose wordt meegenomen in de periode van de verwachte plaastingdatum.

Wanneer een kandidaat dus in de fase geplaatst komt zal deze meetellen voor de omzet. Is er een situatie waar je bemiddeld voor 2 plaatsingen op 1 vacature en 1 kandidaat wordt geplaatst, dan zal de helft van de waarde (totale waarde van de vacature 1) worden toegekend aan omzet en de andere helft aan de prognose.

Opmerking: alleen voor vacatures waar een verwachte plaastsingdatum aanwezig is wordt een prognose getoond.

Opmerking: vacatures met status 'geannuleerd' worden niet meegenomen in de tellingen.

Wanneer je de gegevens hebt gevuld dan kun je de volgende widget te zien krijgen (uiteraard met andere data):

De grafiek is gemaakt in de maand oktober van het jaar.
Je ziet hier dat er in maart en september plaatsingen van kandidaten zijn geweest waardoor er omzet gerealiseerd is.
In de maand juli en augustus (verleden) zijn de plaatsingen niet gerealiseerd waardoor de waarden van de vacatures toegewezen zijn aan de prognose.
Voor de maand november (toekomst) is er nog geen plaatsing gedaan en is dus nog geprognotiseerde omzet.

Om een totaal beeld over een jaar te krijgen kun je de grafiek in de cumulatieve modus zetten. Dit doe je door op de verticale 3 puntjes te klikken en aanpassen te selecteren. Vervolgens zet je Cumulatief aan.
Je krijgt dan de volgende grafiek (uiteraard met andere data):

Je ziet hier dus voor het gehele jaar de omzet en prognose. In de maand december zie je dus de totale omzet (tot dan toe) en het totaal van de geprognotiseerde omzet voor dat jaar. Uiteraard wijzigt de geprognotiseerde omzet in daadwerkelijke omzet zodra kandidaten geplaatst worden. 

Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er was een probleem om je feedback te verwerken. Probeer later nog eens..