Velddefinities

ForceFlow stelt je in staat om complexe templates te maken, om je een hoop werk uit handen te nemen tijdens het versturen van een e-mail. Ook kun je templates maken voor het afdrukken en bestandsnamen.
Je kunt met behulp van velddefinities en een pseudo programmeertaal je template samenstellen. ForceFlow maakt hier gebruik van handlebars, met extra helpers.

Wanneer je een template aanmaakt, dan maak je die aan in een context. Binnen een context zijn dan entiteiten (bv. kandidaat, vacature) beschikbaar. Daarnaast kun je bij een e-mail een 'Aan'-entiteit aangeven, dit kan zijn een kandidaat, contactpersoon, klant of gebruiker. ForceFlow laat dan de template alleen zien als de ontvanger deze entiteit is.

De volgende entiteiten zijn beschikbaar:

Entiteit Omschrijving
candidate Kandidaat
certificate Document
company Jouw bedrijf
contact Contactpersoon
customer Klant
email E-mail
event Afspraak
job Vacature
note Notitie
placement Plaatsing (Kandidaat op vacature)
project Project
recipient Ontvanger (Aan)
relation Klant of contactpersoon
user De aangemelde gebruiker (jij)

In elke context zijn company en user beschikbaar, bij e-mail type ook recipient. Ook zijn er in sommige contexten meerdere dezelfde entiteit beschikbaar (een array). Dit wordt aangegeven door een meervoudsvorm (bv. candidates), je kunt dan een zogenaamde 1 op n lijst creƫren door door deze elementen van de array te gaan.

De volgende contexten zijn beschikbaar:

Context Type template Aanwezige entiteiten Locatie
Afspraak E-mail; afdrukken event; contacts*; candidate*; customer*; job*; users Afspraak
E-mail Afdrukken email; candidate*; job* Email
Kandidaat E-mail; afdrukken candidate; placements
Kandidaat; Kandidaat overzicht
Kandidaat documenten E-mail candidate; certificates Kandidaat documenten tabblad
Kandidaat op vacature E-mail job; candidate; customer*; contact* Vacature kandidaten tabblad
Notitie E-mail; afdrukken note; candidate*; customer*; contact*; job*; project* Notitie tabblad
Project E-mail; afdrukken project; customer*; contact*; jobs Project
Relatie E-mail; afdrukken relation; customer*; jobs; contacts Relatie; Relatie overzicht
Vacature Afdrukken job; placements
Vacature
Indien aanwezig
Heeft dit je vraag beantwoord? Bedankt voor de feedback Er was een probleem om je feedback te verwerken. Probeer later nog eens..